Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Công Tuấn 29/06/2022
3 Phạm Ngọc Minh 29/06/2022
4 ĐẶNG THỊ HIỀN 29/06/2022
5 Trần Hồng Nghi 29/06/2022
6 Võ Thị Tiết Linh 29/06/2022
7 ĐẶNG PHỤNG NHI 29/06/2022
8 NGUYỄN THỊ LIỄU 29/06/2022
9 Võ Thị Quyên 29/06/2022
10 Trần Minh Trung 29/06/2022