Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Thị Minh Hiền 28/10/2021
3 Nguyễn Phương Linh 28/10/2021
4 Phan Nguyễn Vân Anh 28/10/2021
5 PHAN THANH NGUYÊN 28/10/2021
6 TRẦN PHƯƠNG 28/10/2021
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 28/10/2021
8 TẠ MẠNH TÙNG 28/10/2021
9 Nguyễn Thị Hương Giang 28/10/2021 04/11/2021
10 Nguyễn Thị Hương Giang 28/10/2021 04/11/2021