Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Lê 20/10/2021
2 TRẦN NGỌC THANH 20/10/2021
3 Lưu Quang Vinh 20/10/2021
4 Đồng Viết Hoàng Phương 20/10/2021
5 CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
6 Vũ Thị Thư 20/10/2021 25/10/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021