Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VIẾT ANH 17/06/2021 18/06/2021
2 Nguyễn Tấn Danh 17/06/2021
3 ĐỖ KHẮC HOẠT 17/06/2021
4 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 17/06/2021
5 Bùi Thị Bích Ly 17/06/2021 19/07/2021
6 LẠI THỊ KIM THOA 17/06/2021
7 Trần Thị Kim Thu 17/06/2021
8 ISAO SHIRASUKA 17/06/2021 22/06/2021
9 ĐINH TUẤN DŨNG 17/06/2021 22/06/2021
10 NGUYỄN ĐỨC ANH 17/06/2021 18/06/2021