Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH AZTECH 25/05/2022
3 Ngô Thị Anh Khoa 25/05/2022 30/05/2022
4 TRUNG TÂM TVPL - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM 25/05/2022
5 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
6 NGUYỄN VĂN MẠNH 25/05/2022
7 LƯƠNG PHI YẾN 25/05/2022
8 Công ty Cổ phần Amimexco 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA HOÀNG THIÊN 25/05/2022
10 Võ Thị Y Phụng 25/05/2022