Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyên Bao Ngoc 26/10/2021
3 Chung Thị Nga 26/10/2021
4 DƯƠNG THANH PHONG 26/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
6 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 26/10/2021
7 PHAN KHÁNH LINH 26/10/2021 02/11/2021
8 Võ Hùng 26/10/2021
9 Mai Vu Hoang 26/10/2021
10 Nguyễn Hữu Quỳnh Phương 26/10/2021 02/11/2021