Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Hồng Quang 16/06/2021
2 Mã Thành Long 16/06/2021
3 Đặng Trọng Thành 16/06/2021
4 Huỳnh Thị Kim Ngà 16/06/2021
5 Mai Thị Phương Thanh 16/06/2021 22/06/2021
6 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 16/06/2021
7 HUỲNH THỊ MỘNG THU 16/06/2021
8 Bưu điện (Phạm Trọng Nhân) 16/06/2021 27/07/2021
9 NGUYỄN SỸ THÙY DƯƠNG 16/06/2021
10 Lê Trúc Huỳnh 16/06/2021