Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĨNH THÀNH 18/06/2021
2 LÊ TRẦN HOÀI NAM 18/06/2021
3 Trương Tuấn Anh 18/06/2021
4 THAI THI KIM QUY 18/06/2021
5 TRƯƠNG THỊ XUÂN LAN 18/06/2021
6 Ngô Hoàng Nhật Mẫn 18/06/2021
7 Bùi Thị Trinh 18/06/2021
8 NGUYỄN KIM HOÀNG 18/06/2021 23/06/2021
9 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRINH 18/06/2021
10 ĐÀO THỊ NGỌC MAI 18/06/2021