Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THÀNH ĐẠT 16/06/2021
2 LƯƠNG THỊ THANH TIỀN 16/06/2021
3 Phạm Như Quỳnh 16/06/2021
4 Lâm Kim Thu 16/06/2021 25/06/2021
5 Đỗ Thùy Linh 16/06/2021
6 Nguyễn Thị Hồng Trang 16/06/2021
7 TRẦN VĂN THI 16/06/2021 23/06/2021
8 TRẦN QUANG TOÀN - ĐỖ THỊ HỒNG THẢO 16/06/2021
9 TRẦN VĂN THI 16/06/2021 23/06/2021
10 LÊ TRI KỶ - UNG CHOANG MỸ 16/06/2021