Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TĂNG THỊ KIM LIÊN 25/01/2021
2 TĂNG THỊ KIM LIÊN 25/01/2021
3 NGUYỄN QUỐC PHONG 25/01/2021
4 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 25/01/2021
5 LÊ XUÂN LỘC 25/01/2021
6 TĂNG THỊ KIM LIÊN 25/01/2021
7 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 25/01/2021 28/01/2021
8 trần huy thông 25/01/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 25/01/2021 26/01/2021
10 HỒ THỊ NGỌC TRANG 25/01/2021 27/01/2021