Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 28/09/2022
3 Nguyễn Thị Xô 28/09/2022
4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 28/09/2022
5 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 28/09/2022
6 LÊ MINH QUANG 28/09/2022
7 Trần Tất Thắng - CÔNG TY TNHH TM DV TAKIBA (Linh) 28/09/2022 05/10/2022
8 NGUYỄN VĂN TÍNH 28/09/2022 03/10/2022
9 LÊ MINH QUANG 28/09/2022
10 LÊ MINH QUANG 28/09/2022