Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
3 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
4 BÙI MINH TRIẾT 05/07/2022
5 CÔNG TY TNHH MAI QUANG HÒA 05/07/2022
6 NGUYỄN NGỌC LIÊN 05/07/2022
7 TRƯƠNG HỮU NGHĨA 05/07/2022
8 Nguyễn Thị Tài 05/07/2022
9 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 05/07/2022
10 NGUYỄN TẤN TRÍ 05/07/2022