Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TUẤN KIỆT 29/09/2022
3 PHẠM CÔNG THẠCH 29/09/2022
4 Bùi Thị Liên 29/09/2022
5 Đặng Ngọc Phương Duy 29/09/2022
6 ĐÀO THỊ HÀ 29/09/2022
7 Nguyễn Thị Lệ Hằng 29/09/2022
8 Phạm Đồng Tháp 29/09/2022
9 NGUYỄN PHI HÙNG 29/09/2022
10 Nguyễn Thị Bình An 29/09/2022