Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM HOÀI TRÂN 12/04/2021
2 NGUYỄN THỊ HƯỞNG 12/04/2021
3 Phạm Văn Hiền 12/04/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 12/04/2021
5 NGÔ HỒNG BẢO NGÂN 12/04/2021 15/04/2021
6 lê thị thùy dương - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 12/04/2021 15/04/2021
7 HUỲNH THANH TUYỀN 12/04/2021 15/04/2021
8 Trương Đỗ Thành Nhân 12/04/2021 14/04/2021
9 LÊ PHÚ CƯỜNG 12/04/2021 15/04/2021
10 TRƯƠNG KIM OANH 12/04/2021 15/04/2021