Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THANH TUYỀN 19/01/2022
3 NGUYỄN KIM PHÙNG 19/01/2022
4 Trần cảnh hiền 19/01/2022 27/01/2022
5 Hoàng Thị Luân 19/01/2022
6 HỒ VĂN TÂM 19/01/2022 10/02/2022
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 19/01/2022 10/02/2022
8 BÙI THỊ NGỌC HẠNH 19/01/2022 10/02/2022
9 TRẦN QUANG HƯỜNG 19/01/2022 10/02/2022
10 NGUYỄN VĂN SỐNG 19/01/2022 17/02/2022