Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 09/12/2021
3 Nguyễn Kim Ngân 09/12/2021
4 Nguyễn Thanh Thảo Vy 09/12/2021
5 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 09/12/2021
6 Nguyễn Thành Được 09/12/2021
7 ĐẶNG NỮ NHƯ HÒA BÌNH 09/12/2021
8 Nguyễn Kim Ngân 09/12/2021
9 TRẦN VĂN THI 09/12/2021
10 Trần Thị Á Ni 09/12/2021