Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN LÊ HOÀNG DUY 12/05/2021 13/05/2021
2 LÊ HOÀI NAM 12/05/2021 13/05/2021
3 TRẦN VĂN THANH 12/05/2021 13/05/2021
4 HUỲNH TỒ THU 12/05/2021 13/05/2021
5 HOÀNG GIA HÒA 12/05/2021
6 BÙI VĂN QUANG 12/05/2021 17/05/2021
7 HOÀNG GIA HÒA 12/05/2021
8 NGUYỄN THANH GIANG 12/05/2021
9 NGUYỄN GIA SÁU 12/05/2021
10 HÀ QUỐC LỘC 12/05/2021