Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH NGỌC THANH HỒNG 24/05/2022
3 Lê Trường Cẩm Quyên 24/05/2022
4 NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG 24/05/2022 25/05/2022
5 TRẦN VĂN THI 24/05/2022
6 MAI THANH TÙNG 24/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THỦY 24/05/2022 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Mai Thảo 24/05/2022
9 Lê Thị Trang 24/05/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV NHẤT LONG 24/05/2022