Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 22/09/2021
2 PHẠM THỊ TRẮNG 22/09/2021
3 Vũ Thị Bích Viên 22/09/2021
4 NGUYỄN TRẦN BẢO 22/09/2021
5 BÙI THỊ THANH 22/09/2021 22/10/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH 22/09/2021 27/09/2021
7 ĐINH THỊ THANH TÂM 22/09/2021
8 Công ty Cổ phần đầu tư VITASCO CN.TP HCM 22/09/2021 22/10/2021
9 Luyện Thành Nhơn 22/09/2021
10 Phuong thi nguyet 22/09/2021