Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ THÚY HẰNG 27/10/2020
2 đặng thị lan 27/10/2020
3 MAI THI TUYET 27/10/2020
4 PHAN THỊ THÚY HẰNG 27/10/2020
5 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 27/10/2020
6 TẠ NGỌC THANH DUY 27/10/2020
7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 27/10/2020
8 PHAN THỊ THÚY HẰNG 27/10/2020
9 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/10/2020 02/11/2020
10 Trần Thị Thúy 27/10/2020 02/11/2020