Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 23/07/2019 01/08/2019
2 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 23/07/2019 01/08/2019
3 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 23/07/2019 01/08/2019
4 NGÔ THỊ YẾN 22/07/2019
5 NGUYỄN VĂN NGANG 22/07/2019
6 NGUYỄN VĂN NGANG 22/07/2019
7 NGUYỄN VĂN NGANG 22/07/2019
8 NGUYỄN HỮU THỂ 22/07/2019
9 LÊ VĂN CƯỜNG 22/07/2019
10 Võ Kim Phương 22/07/2019