Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRỌNG TIẾN BẢO 14/05/2021
2 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/05/2021
3 LÊ NGỌC TUẤN 14/05/2021
4 Uông Thị Châu 14/05/2021 17/05/2021
5 PHẠM XUÂN LỘC 14/05/2021 21/05/2021
6 Huỳnh Ngọc Tố Trinh 14/05/2021
7 PHẠM XUÂN LỘC 14/05/2021 21/05/2021
8 HUỲNH HỒNG CHƠN 14/05/2021 19/05/2021
9 Huỳnh Ngọc Tố Trinh 14/05/2021
10 LÊ NGỌC TUẤN 14/05/2021