Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN NGỌC VƯƠNG 22/01/2022
3 QUÁCH THANH LÂM 22/01/2022
4 THÂN HIẾU 22/01/2022
5 HUỲNH VĂN TUẤN 22/01/2022
6 NGUYỄN THỊ MINH THU 22/01/2022
7 DUNG CẨM VINH 22/01/2022
8 Phan Thị Vân 22/01/2022
9 LÊ THỊ HỒNG KHA 22/01/2022
10 NGÔ HÙNG LUYẾN 22/01/2022