Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THIỆN TOẠI 04/03/2021
2 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
3 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THÙY 04/03/2021
4 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
5 TRẦN VĂN THIỆN 04/03/2021
6 LÂM ĐỨC LỢI 04/03/2021 17/03/2021
7 Dương Minh Khang - Trần Thị Ngọc Diễm 04/03/2021 26/03/2021
8 Hoàng Bửu 04/03/2021 18/03/2021
9 Hoàng Bửu 04/03/2021 18/03/2021
10 TRẦN VĂN HẢI 04/03/2021 03/04/2021