Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Minh 20/03/2019
2 ĐINH VĨNH TRIỆU-NTYC-bnc 0509-ĐT: 0908882762 20/03/2019 11/04/2019
3 NGUYỄN HỒNG DƯƠNG 20/03/2019 26/03/2019
4 HỨA VĨNH THỤ-NTYC-ĐT: 0908991556 20/03/2019 11/04/2019
5 PHẠM VĂN CƯỜNG-ĐT: 0908991556 20/03/2019 11/04/2019
6 ĐẶNG NGỌC THÙY TRANG 20/03/2019
7 TRẦN THỊ HUY THANH 20/03/2019 26/03/2019
8 Lê Ngọc Châu 20/03/2019
9 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 20/03/2019
10 NGUYỄN CẨM VÂN 20/03/2019