Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY ANH THƯ 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
5 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 03/12/2021
6 Nguyễn Thị Hương 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Minh Tâm 03/12/2021
8 HUỲNH THỊ NGỌC 03/12/2021
9 NGUYỄN HOÀNG LÂM 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH CHẤT THIÊN NHIÊN 03/12/2021