Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
3 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
4 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
5 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
6 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
7 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
8 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
9 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021
10 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (GT: ĐẶNG THỊ NGỌC HIỆP) 28/11/2021 20/12/2021