Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG HỒNG QUÝ 04/07/2022
3 VŨ THỊ NGỌC YẾN 04/07/2022
4 DƯƠNG THỊ XUÂN THU 04/07/2022
5 Nguyễn Thị Thúy Diễm 04/07/2022
6 PHAN MAU VIET 04/07/2022
7 NGUYỄN THẾ HÙNG 04/07/2022
8 Nguyễn Thị Hạnh 04/07/2022
9 Huỳnh Hồng Sơn 04/07/2022
10 Đặng Thành Nam 04/07/2022