Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN HIỀN 21/09/2021 24/09/2021
2 Đỗ trung đăng thành 21/09/2021
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 21/09/2021 24/09/2021
4 TÔ KIỀU DIỂU 21/09/2021 22/09/2021
5 LÊ XUÂN HIẾU 21/09/2021 24/09/2021
6 Trương Nguyễn Ngọc 21/09/2021 30/09/2021
7 Nguyễn Thị Lệ Tuyết 21/09/2021 28/09/2021
8 ĐINH THỊ THANH TÂM 21/09/2021 28/09/2021
9 Nguyễn Thị Hồng Thủy 21/09/2021 28/09/2021
10 NGUYỄN TRUNG THÀNH 21/09/2021 30/09/2021