Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Ngọc Phượng 28/09/2021
2 Trương Thúy Ngọc 28/09/2021
3 Đoàn minh nhật 1016 28092021 28/09/2021 13/10/2021
4 Trần Hồng Lê 28/09/2021
5 TRẦN THI NHUNG 28/09/2021
6 Lê Vàng 28/09/2021 01/10/2021
7 Ngô Đình Ngọc Mai 28/09/2021
8 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 28/09/2021
9 Trần Đức Hải 28/09/2021 01/10/2021
10 Lê Hoài An 28/09/2021