Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THẮNG KIỀU 28/05/2022
3 Nguyễn Thị Bích Phượng 28/05/2022
4 Huỳnh Thị Hồng Loan 28/05/2022
5 Đồng Thị Thu Thảo 28/05/2022
6 PHẠM VĂN PHONG 27/05/2022
7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG THẢO NGUYÊN 27/05/2022
8 Đỗ thị thủy 27/05/2022
9 Nguyễn Thanh Tùng 27/05/2022
10 Nguyễn Thị Bích Lành 27/05/2022