Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Duyên 22/10/2021
3 NGUYỄN LÊ HOÀNG TRIỆU 22/10/2021
4 Châu Duy Đăng 22/10/2021
5 Phạm Văn Hiền 22/10/2021
6 hồ vũ bảo huy 22/10/2021 29/10/2021
7 hồ vũ bảo huy 22/10/2021 29/10/2021
8 TRẦN VĂN NHIỀU 22/10/2021
9 Châu Duy Đăng 22/10/2021
10 VŨ THỊ BẮC 22/10/2021 27/10/2021