Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG 28/11/2020
2 LÊ THỊ YẾN NHI 28/11/2020 20/11/2020
3 MÀNH THỊ BÍCH LIÊN 28/11/2020 20/11/2020
4 Hồ Thị Hoàng Mỹ 28/11/2020 23/11/2020
5 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 28/11/2020 20/11/2020
6 Mai Thị Xuân Mỹ 28/11/2020 23/11/2020
7 TRẦN THỊ MINH THƯ 28/11/2020 23/11/2020
8 Hồ Thị Lâm 28/11/2020 23/11/2020
9 NGUYỄN THỊ THƠM 28/11/2020 23/11/2020
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/11/2020 23/11/2020