Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
2 Nguyễn Minh Đăng 17/06/2021
3 NGUYỄN KHÁNH HƯƠNG 17/06/2021
4 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021
5 LÊ TIẾN VIÊN 17/06/2021
6 HỒ HÙNG NHI 17/06/2021 22/06/2021
7 Dương Trung Bình 17/06/2021 22/06/2021
8 ĐÀO THANH VINH 17/06/2021 22/06/2021
9 LÊ THỊ NGỌC ANH 17/06/2021 22/06/2021
10 phạm minh tú 17/06/2021