Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ XUÂN THỦY 27/10/2021 28/10/2021
3 VÕ TRUNG DŨNG 27/10/2021 28/10/2021
4 VŨ THỊ ÁNH NGỌC 27/10/2021
5 NGUYỄN VĂN RUL 27/10/2021
6 Nguyen Diem Thuy 27/10/2021
7 HUỲNH THIỆN PHÁT TÀI 27/10/2021
8 Đào Hữu Lộc 27/10/2021 03/11/2021
9 VŨ THỊ ÁNH NGỌC 27/10/2021
10 Đào Hữu Lộc 27/10/2021 03/11/2021