Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 06/10/2022
3 NGUYỄN THỊ MỸ VÂN 06/10/2022
4 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 06/10/2022
5 HOÀNG ĐĂNG MẠNH 06/10/2022 28/10/2022
6 TRẦN THỊ LÝ 06/10/2022 28/10/2022
7 LÊ THỊ PHƯỢNG 06/10/2022
8 LÊ THỊ PHƯỢNG 06/10/2022
9 Nguyễn Thành Dũng 06/10/2022
10 VĂN CẢNH BÌNH 06/10/2022