Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 LỢI KIM PHỤNG 06/10/2022
4 Trần Thị Ngọc Dung 06/10/2022
5 Bùi cồng hậu 06/10/2022
6 Trần Thị Thúy Vi 06/10/2022
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HẢO 06/10/2022
8 Hồ Hoàng Trường 06/10/2022 13/10/2022
9 hoàng công linh 06/10/2022 17/10/2022
10 hồ vũ bảo huy 06/10/2022 13/10/2022