Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM PHÚ QUỐC 21/10/2021
2 Nguyễn Vũ Bích Ngọc 21/10/2021
3 Lý Thị Hòa 21/10/2021
4 Phạm Thị Thanh Tuyền 21/10/2021
5 HỒ THỊ PHÒNG 21/10/2021
6 Nguyễn Hoài Phương 21/10/2021
7 Lý Ngọc Thanh 21/10/2021
8 Vo Thi Nguyen Thao 21/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 21/10/2021
10 Trần Xuân Linh 21/10/2021 26/10/2021