Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ MINH THUẬN 21/01/2022
3 Công ty Cổ phần công trình giao thông Sài Gòn 21/01/2022 26/01/2022
4 ĐẶNG THỊ VÂN TRANG 21/01/2022
5 KỊCH THUỲ HOÀ 21/01/2022
6 TRẦN THỊ THANH TRÚC 21/01/2022
7 TRƯƠNG NGỌC TÂM 21/01/2022 24/01/2022
8 LƯƠNG NGỌC MỸ, VÕ QUANG THIÊM 21/01/2022 24/01/2022
9 LƯƠNG NGỌC MỸ, VÕ QUANG THIÊM 21/01/2022 11/02/2022
10 TRƯƠNG NGỌC TÂM 21/01/2022 24/01/2022