Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Cao Xuân Phương 24/01/2022
5 Trần Thị Thu Hạnh 24/01/2022
6 MAI THỊ MINH NGUYỆT 24/01/2022
7 ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH 24/01/2022 27/01/2022
8 Đặng Bích Ngọc 24/01/2022 27/01/2022
9 LÊ THANH HƯƠNG 24/01/2022 20/02/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc Bích 24/01/2022 26/01/2022