Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 TRẦN THỊ HẠNH 02/12/2021
4 ĐẶNG NGỌC THÙY DƯƠNG 02/12/2021
5 Nguyễn Thị Oanh 02/12/2021
6 CÔNG TY TNHH LA BONITA 02/12/2021
7 LÊ TRÍ THÔNG 02/12/2021
8 PHẠM ANH HUY 02/12/2021
9 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/12/2021
10 BIỆN THIÊN THƯ 02/12/2021