Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Đoàn Thị Thanh Xuân 02/12/2021
4 Nguyễn Thị Hằng 02/12/2021
5 TRẦN VĂN QUY 02/12/2021 07/01/2022
6 Ngô Thị Đức Hằng 02/12/2021
7 NGUYỄN THỊ CHÁNH ( NGUYỄN TÀI MINH PHỤNG - NH) 0906499275 02/12/2021 07/01/2022
8 HÀ MINH HÒA 02/12/2021 07/01/2022
9 HƯỚNG THỊ NGỌC THU 02/12/2021
10 Nguyễn Thị Hằng 02/12/2021