Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ HIỀN 14/05/2021
2 Nguyễn Thị Hồng My 14/05/2021
3 Nguyễn Út 14/05/2021
4 Dương Vĩnh Huy 14/05/2021
5 VÕ HỒNG KHANH 14/05/2021 17/05/2021
6 Trương Thị Ngọc Thúy 14/05/2021
7 ĐINH THỊ PHA LY 14/05/2021
8 NGUYỄN THỊ HUỲNH PHƯƠNG 14/05/2021 17/05/2021
9 NGUYỄN THỊ THẮM 14/05/2021 18/05/2021
10 VĂNG THỊ MỸ NÀNG 500 14/05/2021 18/06/2021