Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Khưu Ngọc Thiện 20/01/2021 26/11/2020
2 Trần Thanh Trang 20/01/2021
3 Trần Thanh Trang 20/01/2021
4 LÊ THỊ THANH TÂM 20/01/2021
5 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
6 DƯƠNG THỊ THÚY NGA 20/01/2021 12/01/2021
7 Nguyễn Quốc Thống 20/01/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 20/01/2021
9 Nguyễn Thi 20/01/2021
10 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021