Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần yen 26/02/2021
2 NGUYEN THI BICH THAO 26/02/2021
3 Huỳnh Ngọc Lan Anh 26/02/2021
4 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 26/02/2021
5 NGO THI NUA 26/02/2021
6 Nguyễn Thị Trúc Giang 26/02/2021
7 TRẦN VĂN THI 26/02/2021 09/03/2021
8 MAI PHẠM PHƯƠNG THÙY 26/02/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM VÂN 26/02/2021 01/03/2021
10 Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Đất Vàng 26/02/2021 05/03/2021