Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Châu Cẩm Lệ 20/05/2022
3 Hoàng Thị Bích Trâm 20/05/2022
4 Nguyễn Tiến Thăng 20/05/2022
5 BQL chợ Hòa Hưng 20/05/2022 25/05/2022
6 Nguyễn Thị Bích Châu 20/05/2022
7 VĂN HUY HOẠT 20/05/2022
8 lê thị tươi 20/05/2022 20/05/2022
9 TRẦN THỊ NHƯ Ý 20/05/2022
10 TRỊNH HÙNG VƯƠNG - 0918250808 20/05/2022 03/06/2022