Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Huệ 07/10/2022 24/10/2022
3 Nguyễn Hoàn Hảo 07/10/2022
4 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh 07/10/2022
5 DƯƠNG ĐÌNH CHUNG 07/10/2022
6 Huỳnh Văn Vững 07/10/2022
7 Bui Thi Phuong Duyen 07/10/2022
8 Định thị ngân 07/10/2022
9 NGUYỄN TRỌNG HOAN 07/10/2022 28/10/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH VINH 07/10/2022