Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Nguyễn Minh Uyên 08/12/2021
3 PHẠM VĂN ĐOÀN 08/12/2021
4 ĐÀO NGỌC THIỆN 08/12/2021
5 NGUYỄN THU GIANG 08/12/2021
6 ĐỒNG NGỌC TỐ UYÊN 08/12/2021
7 NGUYEN THI MAI KHOI 08/12/2021
8 PHAN ĐỨC SÁU 08/12/2021 29/12/2021
9 Trương Thị Hồng Nhung 08/12/2021
10 Dương Thị Ngọc Hân 08/12/2021