Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Nguyễn Thanh Tân 27/01/2022
4 Nguyễn Thanh Hải 27/01/2022
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/01/2022
6 Nguyễn Phúc Thái 27/01/2022
7 HOÀNG THẾ HỮU 27/01/2022 24/02/2022
8 NGUYỄN NHẬT HÙNG 27/01/2022 28/01/2022
9 NGUYỄN TIẾN TRUNG 27/01/2022 28/01/2022
10 NGUYỄN THỊ MINH THU 27/01/2022 14/02/2022