Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hoàng Hương Giang 25/01/2021
2 LÝ TUYẾT QUYÊN 25/01/2021
3 LÊ THỊ THU TRANG 25/01/2021
4 Nguyen Thi Dong Xuan 25/01/2021
5 Nguyễn Mai Phương 25/01/2021 29/01/2021
6 Bưu điện (Đào Phương Dung) 25/01/2021 29/01/2021
7 Bưu điện (Đào Phương Dung) 25/01/2021 29/01/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 25/01/2021
9 Tống Ngọc Tân 25/01/2021
10 Bưu điện (Lưu Thị Hoa Hồng) 25/01/2021 02/02/2021